Om KvinNet

 

KvinNet är ett nätverk för kvinnliga företagare i Sjöbo med omnejd. Nätverket ska:

* skapa kontakter mellan kvinnliga företagare
* uppmuntra och stärka kvinnliga företagare
* utveckla kompetens bland kvinnliga företagare
* stödja kvinnor som vill bli företagare

Detta åstadkommer vi bland annat genom sammankomster med föredrag några gånger per termin, då deltagarna också ges möjlighet att lära känna varandra och utveckla samarbeten av olika slag. Vi gör också studiebesök på intressanta företag, såväl medlemmarnas egna som externa. Konferenser, seminarier och workshops är andra vägar för att träffas och utvecklas. Och den årliga sommarfesten är ett fantastiskt tillfälle att mötas, äta god mat och diskutera utvecklingsfrågor på tillsammans med inbjudna politiker och tjänstemän!  Via medlemskapet i KvinNet kommer inbjudningarna till Dig!

Kontakta oss om ditt intresse

Nätverka är nyttigt och kul och kan få hjulen att rulla lättare!

Som medlem i Kvinnet får Du:

* Skicka epost med information och erbjudanden till övriga medlemmar.
* Vara med på KvinNets hemsida med en kortare presentation
* Delta gratis eller till reducerad avgift på våra utbildningar/föredrag/o dylikt

Välkommen!