Om KvinNet

KvinNet är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Sjöbo med omnejd.

Nätverkets vision :

”Vår vision är att skapa kontakt, uppmuntra och stärka företagsamma kvinnor i Sjöbo kommun med omnejd. Detta gör vi genom aktiviteter, arrangemang och träffar där vi utvecklas, delar med oss av vår kompetens och därmed stödjer varandra i vår företagarvardag.”

Nätverket vill även stödja kvinnor som i framtiden vill bli företagare.

Kontakta oss om ditt intresse

Nätverka är nyttigt och kul och kan få hjulen att rulla lättare!

Ett medlemskap i KvinNet ger dig:

* Ett nätverk där du får tillgång till företagsamma kvinnor i din lokala region
* Möjlighet till marknadsföring inom nätverket – via KvinNets hemsida med en kortare presentation och Facebook
* Delta gratis eller till reducerad avgift på våra utbildningar/föredrag/o dylikt

*KvinNet ingår i Winnet Skåne som arbetar med jämställdhet och lika villkor i arbetslivet

*Betala in 200kr för helår till bankgiro 268-5139 ange ditt namn och epostadress

Välkommen med din medlemsanökan här:

Ansökan medlemskap KvinNet