Nätverk/länkar

 

Bolagsverket
Ska du starta bolag finns det mycket nyttig information hos Bolagsverket.

Winnet Skåne verkar för en jämställd regional utveckling och tillväxt. Winnet Skåne arbetar med påverkan och förändring genom attityd,kunskap och strukturer. KvinNet är en medlemsförening hos Winnet Skåne.

Qlara är ett nätverk för företagsamma kvinnor på Österlen. Nätverket Qlara vill skapa möten, förena aktiva och kreativa kvinnor, skapa kontakter samt främja kreativitet, jämlikhet och jämställdhet. Nätverket Qlara är en ideell förening med syfte att stimulera kvinnor till framgångsrik företagsamhet och utveckling.

Christina är ett nätverk för företagsamma kvinnor i nordöstra Skåne som startade 2007. Föreningen är ideell och arbetar med att synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande samt arbetar med att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar, idéer och nya produkter kan utvecklas. De arrangerar föreläsningar, workshops och seminarier.

Nätverket Göran är ett informellt nätverk för kvinnor som vill dela erfarenheter och få tips om hur man kan få balans i livet, mellan fritid och arbete.

Qoola Qvinnor är nätverkssajten för alla kvinnor.