Styrelsen

KvinNets styrelse och övriga förtroendevalda 2019

Carina Jönsson ( ordförande )

Lani Noreke ( kassör )

Anne-Marie Brink  ( ledamot)

Camilla Wydeen ( ledamot )

Gunilla Theodorsson ( ledamot )

Louise Kongstad ( ledamot )

Kristina Lind ( ledamot)

Pia Michelsen  ( valberedning )

Lilian Westlin ( valberedning )

Kerstin Fyledal (revisor)
Eva-Lis Nilsson (revisorsuppleant)