Aktuellt och event KvinNet

Start / Aktuellt

23 mars, 2022

Härlig stämning på årsmötet

Årets årsmöte för KvinNet - härlig stämning och 15 personer på plats.
Förtäring och föreläsning innan formalian.
Husargårdens Bed & Breakfast 👍🏻

Sparbanken Skåne och stiftelsen som ger föreningsstöd till oss att kunna genomföra medlemsaktiviteter.
Tack till Caroline Sköld och Alexandra Bagger för uppdatering kring ekonomi - både i världen och i Sjöbo.
Från styrelsen avtackades Ann-Sofie Larsson efter 2 år i styrelsen.

Vald styrelse för 2023:
- Ordf Carina Jönsson
- Sekr Anne-Marie Brink
- Kassör Camilla Wydeen
- Ledamot Kristina Lind
- Ledamot Helen Clarin
- Ledamot Kerstin Svennersten Sjaunja
- Revisor Kerstin Fyledal
- Revisorsuppleant Anita Hellkvist Larsson
Vi tackar för förnyat förtroende ☀️
Välkommen till årets aktiviteter som ni hittar på vår hemsida kvinnet.se
/Styrelsen