Om KvinNet

Om KvinNet

”Vår vision är att skapa kontakt, uppmuntra och stärka företagsamma kvinnor i Sjöbo kommun med omnejd. Detta gör vi genom aktiviteter, arrangemang och träffar där vi utvecklas, delar med oss av vår kompetens och därmed stödjer varandra i vår företagarvardag.”

Nätverket vill även stödja kvinnor som i framtiden vill bli företagare.
Kontakta oss om ditt intresse.
Nätverka är nyttigt och kul och kan få hjulen att rulla lättare!

Medlemskap

KvinNet är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Sjöbo kommun med omnejd.
Ett nätverk som arrangerar träffar som ger kunskap, inspiration och utbyte
mellan företagare och företagsamma kvinnor.

KvinNet är medlem hos Jämställd Utveckling Skåne som arbetar med jämställdhetsfrågor ur många perspektiv, bland annat ur företagande kvinnors möjligheter i näringslivet.

Medlemsavgift/marknadsföringsavgift är 250 kr för helår som inbetalas till bankgiro 268-5139.
Ange ditt namn och din e-postadress.