GDPR

 

15 maj 2018 /KvinNet och GDPR- information till våra medlemmar

KvinNet värnar om en hög nivå av säkerhet för våra medlemmars personliga integritet. Den 25 maj 2018 ersätts den svenska Personuppgiftslagen av EU-förordningen GDPR. Mycket är sig likt, men kraven på hur företag/föreningar får behandla personuppgifter har skärpts. Av denna anledning har vi sett över vår hantering av personuppgifter och vill här informera dig hur den ser ut.

Medlemsregister
Du är med i vårt medlemsregister med ditt namn och din email adress. Det beror på att du på egen begäran valt att ingå medlemskap och inbetalt den medlems/serviceavgift som detta kräver.
KvinNet sparar dessa uppgifter så långe du är medlem i KvinNet.

Hemsida
Uppgifter om dig som medlem finns på vår hemsida – www.kvinnet.se – där du som medlem efter eget samtycke låter KvinNet publicera uppgifter om ditt företag.

Annonsering
Utskick, annonsering eller dylikt görs enbart till medlemsregistret via email eller Facebookgruppen.

Evenemang
I samband med evenemang och dylikt där hantering av anmälningslista skall tecknas – hanteras de uppgifter som lämnas i samband med detta evenemang enbart vid detta tillfälle.

Facebook
KvinNet har en Facebooksida som heter KvinNet och till denna finns även en sluten grupp.

Facebooks öppna sida hanteras av administratörer från styrelsen för inlägg. Här sker upplägg/annonsering av evenemang.

I den slutna gruppen som per 2018-05-14 har 90 medlemmar sker administration av styrelsen. Syftet med denna slutna grupp är att skapa ett aktivt forum där medlemmar kan annonsera, stödja och dela med sig av tips, idéer och inspiration.

Under maj 2018 kommer KvinNet att göra en översyn av medlemsbasen i slutna gruppen och låta denna vara ett forum för enbart betalande KvinNet medlemmar.

Uppdatering
Uppdatering och genomgång av medlemsuppgifter görs årligen i samband med att ny medlemsavgift/serviceavgift skall erläggas. Medlemmar som tillkommer under året informeras löpande kring vår hantering av personuppgifter.

/KvinNet styrelse genom ordförande Carina Jönsson