KvinNets Styrelse

Här är vi som sitter i styrelsen

Carina Jönsson

Ordförande

Anne-Marie Brink

Sekreterare

Helen Clarin

Ledamot

Föreningens revisor är Anita Hellqvist Larsson, samt revisorssuppleant Ulrika Andersson.
Valberedning kunde vid årsmötet inte väljas, då ingen kandidat fanns närvarande.
Under året kommer styrelsen vid ett extra årsmöte utse en valberedning.

Vad gör en valberedning?
Tillsammans med styrelsen hanterar valberedningen de medlemmar, eller andra som är intresserade av poster i styrelsen, eller intresse som revisor.
Detta arbete sker kontinuerligt under året och skall vid årsmötet i mars varje år presentera ett förslag till medlemmarna.

Välkommen med din intresseanmälan som ingående i valberedningen till mail kvinnetgruppen@gmail.com

 

Med vänlig hälsning,
Carina Jönsson, ordförande